EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
SUBSCRIPCIÓ DE PAGAMENT

La Fundació Bancària ”la Caixa” referma l’aposta per contribuir a construir una societat millor. Així ho testifica el nou Pla Estratègic 2016-2019 de l’entitat, que està dotat d’un pressupost que s’incrementarà fins als 2.060 milions d’euros

Sota el lema “Canviem el present, construïm futurs”, l’acció de la Fundació se centrarà en tres grans eixos: el social, el de la investigació i el cultural i l’educatiu; els quals al seu torn es despleguen en diverses línies d’actuació. 

Pel que fa a l’eix social,la prioritat de l’entitat implica potenciar aquells projectes amb una clara vocació transformadora, que treballin per promoure la igualtat d’oportunitats i cobrir les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables. 

En relació amb el suport a la investigació, la Fundació vetllarà per la formació de joves científics d’alt potencial, així com per la translació dels resultats científics a la societat. A més, impulsarà projectes pioners i innovadors.

L’eix cultural i educatiu buscarà consolidar l’excel·lència adquirida en els últims anys amb iniciatives per una educació innovadora i una cultura per a tothom.

Una dada: el 2015, 9,9 milions de beneficiaris van participar en les 46.209 activitats proposades per l’entitat. 


Publicat a Catalunya Optimista

El temps a Balaguer

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER