SEGUIU-NOS

Actualitzat 12:21 PM CEST, Aug 19, 2018

Cal més pisos amb suport, moderns i més ben equipats per a persones amb discapacitat

El Departament de Salut de la Generalitat té oberts diferents casos de persones que sense haver pogut fer cap sol·licitud formal de petició de pis amb suport es troben en una situació greu. El Síndic de Greuges n'ha estat informat telefònicament, però encara no hi ha resposta a aquestes peticions. 

Les llars amb suport són habitatges on viuen tres o quatre persones amb un suport extern eventual. Generalment, són pisos integrats en una comunitat de propietaris que acullen persones amb malaltia mental que gaudeixen d'un bon nivell d'autonomia i que necessiten suport extern en el procés d'inclusió social.

Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d'assistència de la persona que permeti potenciar l'autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d'un equip professional que treballa per la seva plena integració a l'entorn comunitari normalitzat. El servei de llar amb suport, constitueix, per tant, un recurs intermedi entre les llars residència i la vida autònoma.

L'accés a la llar amb suport es tramita mitjançant el programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns. L'usuari o usuària participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica que s'estableix en funció de la naturalesa del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar amb suport pot tenir caràcter temporal o permanent.

Molts usuaris han manifestat que s'ha de flexibilitzar de manera immediata els requisits d'accés a aquest servei.

 

 

EL DIFÍCIL ACCÉS D'AQUESTES AJUDES

  1. Tenir més de 18 anys i menys de 65 anys.
  2. Acreditar la residència legal i el domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació del formulari de sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència, d’acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i els seus descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996. El requisit de residència legal quedarà acreditat sempre que la persona interessada tingui la condició de resident. Als efectes de residència legal a Catalunya, la residencia continuada no es considerarà interrompuda per absències inferiors a 90 dies l’any. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun dels altres dels Estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per a residir expedida per l’Administració General de l’Estat.
  3. Poder dur a terme les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure en règim obert.
  4. No complir els criteris necessaris per obtenir els drets derivats de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
  5. Necessitar un acolliment residencial en un habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
  6. Tractar-se de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa a la malaltia mental. La valoració de la discapacitat l’efectuen els serveis de valoració i orientació corresponents
  7. Complir les característiques pròpies d’un trastorn mental sever, segons el criteri del Servei Català de la Salut, d’acord amb el Pla director de salut mental i addiccions.
  8. No requerir una atenció sanitària continuada, entesa com l’atenció que es presta al mateix centre.
Darrera modificació el K2_DiuPMCESTE_Octubre+0200ROctPMCEST_1C1
Josep Maria Castells

27 anys.Emprenedor. Comunicador. Escriptor. Activista sociocultural. Filàntrop. Futurista. Fundador del portal web 'El Mercadal' , amb més de 8 anys d'experiència en el apassionant món del periodisme. Amb més de 130 artícles publicats a la premsa de Lleida desde 2009, porto anys intensos dedicats a la creació d'artícles d'opinió d'alta creativitat, he col·laborat amb més de 15 mitjans de comunicació de paper i digitals. He col·laborat en una desena de ràdios. També col·laboro en diversos programes de televisió amb els meus tuits.

També és Top30 Influencer a Klout de Lleida i un dels activistes culturals i socials més importants present i actiu a les xarxes socials, on aposto per aportar artícles reflexius que aportin coses positives a la nostra societat. El meu lema a la vida és "els defectes et fan real".

Lloc Web: www.elmercadal.cat