EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dimarts, 08 Març 2016 12:55

La Paeria facilita el pagament dels rebuts municipals amb un Pla personalitzat

Escrit per Joan Zamora
Foto:Ajuntament de Lleida Foto:Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida facilita el pagament dels rebuts municipals als ciutadans amb la posada en marxa d’un nou Pla personalitzat, que permet fraccionar fins a 10 vegades o agrupar en un únic rebut les obligacions tributàries municipals. La tinent d’alcalde i regidora de la Gestió dels recursos municipals, la hisenda municipals i les polítiques de transparència, Montse Mínguez, ha donat els detalls aquest matí d’aquest nou pla personalitzat de pagament, sense interessos ni garanties per a tributs de cobrament periòdic. Mínguez ha explicat que és un sistema especial de tributs compresos en el calendari fiscal i que es poden incloure alguns, tots o futurs i determinar-ne la periodicitat perquè d’aquesta manera els ciutadans i les ciutadanes puguin planificar la seva gestió.

La periodicitat es pot triar entre el pagament en 10, 5, 2 i una única quota i que aquesta quota es calcularà fent l’estimació de l’import de les que haurà de pagar en cada fracció, d’acord amb les dades que tingui l’Ajuntament. La tinent d’alcalde ha especificat que l’import de la darrera quota serà la que regularitzarà l’estimació, cobrant la diferència entre l’import total dels rebuts i les quotes abonades. Les persones interessades han de fer la sol·licitud abans de l’1 de desembre, fent el tràmit on-line –a la carpeta ciutadana- o bé presencialment a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (avinguda de Blondel, 16, baixos), i que s’aplicarà el 2017.

Els tributs que es poden incloure al Pla personalitzat de pagament són l’impost sobre béns immobles (IBI) –urbana, rústica, o de característiques especials-, la taxa i preu públic per a la recollida d’escombraries, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, la taxa dels horts de Rufea, la taxa per a guals, la taxa per ocupació de la via pública –taules i cadires, carpes, veles i para-sols- i la taxa d’ocupació de via pública amb caixers automàtics.

Els requisits per demanar el pla personalitzat són: no tenir deutes pendents en període executiu amb la Paeria (fora del termini voluntari de pagament); la quota mínima no podrà ser inferior a 30 euros i domiciliar el pagament de les quotes en un únic compte bancari.

La regidora de Gestió dels recursos municipals ha assenyalat que la Paeria ha concedit el fraccionament de 2,6 milions d’euros, corresponents a 7.319 rebuts, en l’exercici del 2015.

Ajuts socials i bonificacions de la Paeria

Igualment, Montse Mínguez ha volgut recordar algunes de les bonificacions que la Paeria preveu perquè la ciutadania pugui acollir-se. Així, ha parlat de la bonificació de l’IBI per tots els valors cadastrals inferiors a 29.000 euros, ja que hi ha ajudes socials en aquest concepte que beneficien el 15 % dels rebuts d’habitatges de Lleida. Significa que 9.766 rebuts corresponents a habitatges (que són el 15%) tenen l’opció de rebre l’ajut social pel pagament del seu IBI. La bonificació va dels 100 euros als 10, en funció del valor cadastral. L’import que s’ha calculat per destinar a aquest concepte és de 453.669 euros. Mínguez ha comentat que, igualment, s’ha de demanar ara perquè s’apliqui l’any que ve (en ser ajuda, el contribuent primer ho paga i després rep l’ajuda).

La regidora ha apuntat també l’ajuda social a la qual poden acollir-se les famílies nombroses o monoparentals que estiguin en lloguer. Fins ara el conjunt de famílies nombroses o monoparentals rebien 120 euros quan el pis era de propietat, però ara hi haurà el mateix tractament quan són llogateres.

Una altra bonificació és la del 50% a l’IBI d’aquells pisos que es posen a la borsa de mediació de lloguer de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, a l’oficina d’habitatge. És a dir, els pisos llogats a través d’aquest procediment reben bonificació del 50%, amb el compromís de romandre 3 anys en aquesta borsa.

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER