EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dimecres, 20 abril 2016 11:47

La Generalitat de Catalunya destinarà 50 milions d'euros a subvencions a entitats

Escrit per EL MERCADAL
Font:CCMA Font:CCMA
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà aquest 2016 un màxim de 50.006.154 euros a la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions a entitats que es va publicar ahir al DOGC. Les sol·licituds es podran presentar del 9 al 28 de maig exclusivament a través del portal de tràmits al web de la Generalitat.
 
Les accions subvencionables es divideixen en 10 línies:
 
 • Línia A: Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives (733.877 euros)
 • Línia B: Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social (214.250 euros)
 • Línia C: Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats (700.000 euros)
 • Línia D: Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades. Programes de no discriminació (1.211.046 euros)
 • Línia E: Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut (3.781.082 euros)
 • Línia F: Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat i programes de suport al lleure educatiu diari (1.618.348 euros)
 • Línia G: Programes de suport de serveis socials (4.982.163 euros)
 • Línia H: Programes de suport a les famílies (826.550 euros)
 • Línia I: Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc (3.485.747 euros)
 • Línia J: Programes de manteniment i establiment de serveis definits en l’actual Cartera de serveis socials: persones grans amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus de la SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social (32.453.088 euros)
 • Sembla ser que el govern està tenint en compte la situació límit que està vivint el país i està començant a prioritzar les polítiques socials. Tot i així la despesa en aquests tipus de programes no és suficient, i alguns partits polítics reclamen més polítiques socials i menys promeses d'autodeterminació del poble que no sabem si s'acabaran complint.
 

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER