EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dijous, 08 Març 2018 09:31

El Govern demana la complicitat dels mitjans de comunicació per a la superació dels estereotips sexistes

Escrit per Generalitat de Catalunya
La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ha llegit aquest vespre la Declaració Institucional del Dia Internacional de les Dones Veus que no veus. Per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació, que demana la implicació i la complicitat dels mitjans de comunicació per a la normalització de la representació de les dones i l’eliminació d’imaginaris que reprodueixen rols i estereotips sexistes.
Aquest és també l’objectiu de la campanya de sensibilització #Veusquenoveus que difon l’ICD aquest 8 de març i el tema de la taula rodona amb dones rellevants del món de la comunicació a Catalunya que ha tingut lloc aquesta tarda en l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones al Palau de la Generalitat.
 
Pla estratègic de polítiques de gènere 2018-2021
La visibilització de les dones és un dels eixos de les actuacions del Pla estratègic de polítiques de gènere 2018-2021. L’ICD ha iniciat un procés de participació per a l’elaboració d’aquest Pla i aquest mes de març s’ha convidat a les entitats i els agents socials implicats a incorporar la seva expertesa en la seva elaboració. L’objectiu és fer polítiques el màxim d’eficaces i que donin la millor resposta possible a les necessitats de les dones.
Intervenen en aquest procés tots els departaments de la Generalitat, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, Grups d’Expertes, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, els Serveis especialitzats i els Circuits territorials de violència masclista. Un cop l’ICD elabori la proposta amb totes les aportacions passarà un procés de validació a través de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i les entitats municipalistes de Catalunya fins a la seva aprovació per Acord de Govern.
 
Les polítiques públiques que desenvolupa el Govern en aquest camp incorporen  dues novetats:
 
·         Plans anuals de millora de la transversalitat: per enfortir la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells i actuacions de l’administració de la Generalitat
·         Actuacions que s’executaran i avaluaran per períodes de 2 anys.
 
El Pla,  a més de la Visibilització de les dones i la comunicació no sexista aborda els següents eixos:
·         Educació i promoció del valors i models igualitaris
·         Promoció de l’equitat de gènere en el treball i la coresponsabilitat en els usos dels temps
·         Prevenció i eradicació de la violència masclista
·         Participació política i social i apoderament personal i comunitari de les dones
·         Millora de la qualitat i de l’abast de la perspectiva de gènere sectorial ( esports, universitats, món rural, justícia)
·         Transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques
 
Nou Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública
 
Per poder incorporar la perspectiva de gènere a totes les actuacions de l’administració, el Govern ha dissenyat el Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020. És en aquest marc que l’ICD i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya inicien aquest any el Postgrau en Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (PIGGP).
 
Aquest curs de tercer cicle  aportarà coneixements, competències i habilitats per a la construcció d’una gestió pública amb perspectiva de gènere. El postgrau condensa tota l’experiència docent, professional i investigadora de les millors persones especialistes en antropologia, ciència política, dret, economia, història, psicologia i sociologia, entre d’altres especialitats.
La seva realització dóna compliment a la Llei 17/2015,  de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes (LIEDH), respecte a l’obligació de formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere impartida per personal expert.

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER