DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE

El Departament d'Ensenyament ha encarregat unes ponències per repensar el futur de l'educació a Catalunya. Una d'aquestes ponències planteja que l'educació obligatòria sigui dels 5 als 18 anys. El text, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, proposa que la Primària comenci als 5 anys, i no als 6 com fins ara, i que els dos primers cursos de l'Educació Secundària Obligatòria es facin a les escoles i no pas als instituts. 

Joan Mateo, president del Consell Superior d'Avaluació i autor de la proposta, planteja que als 14 anys els alumnes triïn entre Batxillerat i Formació Professional, però amb continguts compartits, de manera que el pas d'una via a l'altra sigui fàcil. 

"La Formació Professional i el Batxillerat, tal com estan dissenyats, tenen dues terceres parts comunes de formació. A més a més, són intercanviables i amb passarel·les per passar d'un lloc a l'altre. Fins i tot, facin el que facin, Batxillerat o FP, la Selectivitat la poden fer."

S'evitaria així l'abandonament escolar als 16, una edat molt vulnerable.

A la ponència de Mateo, la durada dels cicles inicials d'FP i de Batxillerat passa de 2 a 3 anys, de manera que s'acaben als 18. Pel que fa a l'escola bressol, Joan Mateo creu que hauria de ser només per a infants de zero a dos anys i que hi hauria d'haver propostes i horaris més flexibles que els actuals.

"L'escola de 0 a 2 anys no és una escola de 9 a 5. Pot ser una escola de 7 a 9. Que els pares puguin entrar a l'escola i participar en activitats. I que puguin tenir els nens quatre hores al matí o sis hores a la tarda."

Més requisits per ser docent 

Una altra de les propostes és que, per ser docent a Catalunya, sigui necessari un grau i un màster per a tothom, des dels mestres d'Infantil fins als professors de Secundària. I una avaluació favorable després dels dos primers anys exercint.

Aquestes idees s'emmarquen en el projecte "Ara és demà", un debat obert al qual estan convidades més de cent mil persones de la comunitat educativa, per definir, durant aquest curs, l'horitzó a les aules.

Publicat a Catalunya Optimista

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER