DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
Josep Maria Castells

Josep Maria Castells

HOLA HOLA
URL del lloc web: http://www.elmercadal.cat
Dimecres, 07 Febrer 2018 08:28

Punt i final de 'El Mercadal'?

El Mercadal porta 8 anys a la xarxa i cap de les institucions ens ha ajudat per sobreviure econòmicament. Tot i així la gran tasca que hem fet té un gran valor i la nostra tasca, esforç i sacrifici quedarà gravat a l'història. Per tant podria ser que en les pròximes setmanes tingueu sorpreses optimistes, o del contrari el tancament d'aquest portal.

En aquests moments s'està negociant amb altres mitjans de comunicació per a que aquest projecte pugui seguir endavant en format paper tot i que no podem assegurar com serà exactament.  Sempre ens hagués agradat fer un diari de paper i aquesta és i serà la nostra lluita. Acabi com acabi el tema, hem d'agraïr a tota la gent que ens ajuda i ajudarà en el futur.

 

Dissabte, 27 Gener 2018 10:49

Ganes de viure

En la darrera dècada han crescut notablement els casos de persones que han patit un problema de salut mental degut a la crisis econòmica global i alhora per aspectes socials i familiars. I de fet jo també he passat per un problema d’aquest tipus i dono la cara obertament. De fet no és la primera vegada que ho faig. I no sóc l’únic... Segons les dades oficials de la Generalitat asseguren que concretament 11.000 lleidatans i lleidatanes tenen algún problema de salut mental i que normalment és degut al estress de la feina i l’ansietat que generen algunes situacions quotidianes. Sort n'hi ha del assesorament de professionals de la salut mental (psicòlegs, neuròlegs, psicoanalistes, psiquiatres…)

A conseqüència  d’aquesta dura realitat existeixen desde fa temps entitats com ara Salut Mental de Ponent que ofereixen un servei complet, integral, integrador, flexible i preventiu per la millora d’aquestes persones i potenciant la seva autonomia a la propia llar, en la comunitat, oci…

Aquesta entitat i d’altres que han sorgit després, s’estan donant a conèixer cada dia més i fomenten l’esperança per la millora i les ganes de viure de les persones afectades. També ajuden a trencar el tabú, els estereotips i i l’estigma social que hi ha vers aquestes persones amb la col·laboració d’una plataforma anomenada Obertament, on tenen activistes que enlloc d’estancar-se amb la malaltia volen empoderar-se i participar de la lluita contra l'estigma.

Fa uns mesos si ho recordeu es va inaugurar un hospital de dimensions molt grans a Lleida i de la Fundació de Sant Joan de Déu que està dedicat a l’abordament de problemàtiques de salut mental, trastorns de la personalitat i discapacitat intel·lectual. La mateixa fundació que he citat té una residència-llar per a un total de 30 pacients del territori lleidatà amb problemes de salut mental que estan en fase estable i que són capaçes de millorar en la seva autonomia per a que a posteriori puguin viure totalment independents amb la seva parella o amb qui sigui.

Faig una valoració molt positiva de la gestió del Hospital Santa Maria, i concretament de Gestió de Serveis Sanitaris que ofereixen aquest serveis ( diferents  tipus de teràpies de grup, relaxació i mindfulness, el servei d’hospital de dia de salut mental…)

Vull fer encís que aquests serveis milloren gràcies a l’ajuda d’institucions com ara la Generalitat de Catalunya, Diputació de Lleida i Paeria de Lleida, i també per l’implicació de la ciutadania en general.

Recentment els centres de dia han passat a ser Serveis de Rehabilitació Comunitària, per la qual cosa ja no es parla tant de malalties cròniques i incurables i es fomenta l’esperit de superació, l’esperança de curació i la plena integració a la comunitat. A més a més el SRC de Lleida ha doblat el nombre de treballadors en benefici dels afectats per malalties mentals. Cal aplaudir a totes les entitats, institucions, multinacionals i també industria farmacèutica per la gran tasca que fan i faran per el col·lectiu d’afectats d’aquest tipus de malalties.

Jo també he passat moments crítics i crec que cal començar a parlar de curació enlloc de recuperació o millora.

El major èxit el conseguirem ben aviat. Sóc optimista en aquest sentit i crec que aquestes malalties seran controlables en questió d’un any o dos, i curables en qüestió d’una dècada gràcies a l’implicació de les multinacionals, entitats, institucions.

 

Eva Barta és la presidenta de l'Associació Salut Mental de Ponent des de 2013. La seva bona gestió, il·lusió i implicació ha permès avançar cap a un nou model d'atenció a la salut mental en positiu que era impensable, i actualment està apostant per un nou model, que des de fa molts anys volia desenvolupar i que amb l'ajuda de les institucions ha permès entre altres coses ampliar els serveis que proporciona l'entitat.

L'entusiasme, il·lusió i professionalitat de l'Eva Barta ha servit entre altres coses per tenir més recursos en salut mental i es podria dir que l'entitat està en el moment més bo de la seva història, gràcies a les ajudes institucionals que ha rebut l'entitat el darrer any, concretament de la Diputació de Lleida que han permès començar de nou al carrer Henry Dunant.

Que és Salut Mental Ponent?

És una entitat sense ànim de lucre, una associació de familiars i persones afectades de trastorn mental que treballa per la millora de les condicions de vida de les persones afectades i les seves famílies, per la millora de la salut mental de la població, lluita pels seus drets i contra l'estigma, gestiona serveis públics i que actualment està professionalitzada.

Quan es va fundar Salut Mental Ponent?

El 22 de juny de 1993.

Quina missió persegueix l'associació?

La missió que persegueix l'entitat és la de la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen un trastorn mental i la de les seves famílies.

Als estatuts de l'entitat consten les següents finalitats:

Proporcionar informació, orientació i suport a les persones amb malaltia mental i als seus familiars.

Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars. Combatre l'estigma mitjançant la difusió d'informació correcta sobre la malaltia mental i vetllant perquè la informació proporcionada pels mitjans de comunicació sigui també la correcta.

Contribuir a la millora de l'assistència sanitària i social, de l'atenció i informació de les persones afectades i els seus familiars, i a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones amb malaltia mental.

Promoure la inserció laboral de les persones amb malaltia mental

Promoure la creació dels recursos i serveis adients (Clubs Socials, Centres de Dia i de qualsevol altra classe), que facilitin que les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental puguin accedir amb normalitat a qualsevol àmbit de la societat (formació, laboral, oci, etc).

Contribuir a la normalització de la situació de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars, promoure la coordinació dels serveis en el seu àmbit territorial i de les entitats que intervenen.

Fomentar la investigació de les malalties mentals i el seu tractament.

Des de quan ets presidenta d'aquesta entitat?

Des de maig de 2013.

Quines coses s'han fet i aconseguit d'ençà que vas ser elegida presidenta?

Quan vaig assumir la presidència de Salut Mental Ponent, tenia dos objectius importants, per una banda el més important era treballar per millorar la greu situació de l'atenció a la salut mental, mancada de recursos i molt estigmatitzada, tot i haver un nombre important de persones afectades. Per a dur a terme aquest objectiu ens vàrem proposar per als pròxims quatre anys: incrementar la visibilitat a la societat del nostre col·lectiu, sensibilitzar la població i incidir en les polítiques públiques per tal de possibilitar la millora en l'atenció, incidir en la prevenció i també en l'atenció comunitària a través de l'atenció residencial, llars amb suport i el suport a l'autonomia a la mateixa llar.

Crec que tots aquests objectius s'estan assolint i estem col·laborant positivament amb administracions i entitats en aquesta línia. Destacaria la posada en marxa de la campanya #salutmentalenpositiu, la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental 2016 a Lleida que es va dedicar a la prevenció i també l'atenció que estem realitzant a la pròpia llar de les persones afectades o la posada en marxa de pisos amb suport.

Així i tot, queda molta feina a fer encara però estem esperançats que a poc a poc s'anirà aconseguint. La sensació que tenim és que estem al bon camí.

Per altra banda, pel que fa a l'entitat, ens vàrem proposar la millora de la sostenibilitat econòmica, ja que la crisi ens havia afectat de forma important com a la resta d'entitats del tercer sector i també la millora de les instal·lacions i els equipaments que estaven molt deteriorats i eren una necessitat urgent per poder realitzar una atenció en condicions.

També estem molt contents per haver aconseguit aquest objectiu. Gràcies al suport dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies i dels Serveis Territorials de Salut i a l'ajut de Gestió de Serveis Sanitaris i de la Diputació de Lleida, recentment ens hem traslladat a un nou local situat al carrer Herni Dunant de Lleida, que esperem inaugurar aviat.

Ens podries dir aproximadament i en xifres quants lleidatans pateixen problemes de salut mental?

Un 25% de la població ha patit, pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida del qual es recuperarà. Malauradament, un 1% patirà un trastorn mental sever que l'afectarà de forma important
D'acord amb l'estudi que va realitzar la Coordinadora Salut Mental Catalunya Terres de Lleida i la Universitat de Lleida, a Lleida hi hauria unes 11.000 persones afectades.


Quins serveis i programes teniu actualment adreçats a la població en general?

Orientació i assessorament a la població en general sobre serveis i recursos al territori sobre salut mental , on adreçar-se si tenen algun familiar amb problemàtica de salut mental i a quines prestacions tenen dret.

Sensibilització comunitària envers els trastorns mentals severs

Suport a l'associacionisme a les comarques lleidatanes

Programa de voluntariat

I per les famílies que tenen un familiar amb alguna malaltia mental?

Orientació i atenció social a les famílies.

Servei d'Atenció Psicològica familiar: individual, grups psicoeducatius (grupal) i grups d'ajuda mútua (GAM).

Servei d'atenció a famílies d'infants i joves "El Molinet": és un servei adreçat a les famílies d'infants i adolescents que pateixen un trastorn mental, per donar un suport psicosocial, psicoeducatiu i d'informació, per tal de contenir l'angoixa generada. Així mateix, mitjançant aquest suport es pot capacitar a la família per al seguiment de la malaltia i per a la detecció precoç dels signes i símptomes d'alerta.

“El club social pretén promoure un increment

de l'autonomia personal i de la socialització,

i per tant, incrementar la qualitat de vida”


Quina funció té 'La Brúixola'?

El Club Social s'adreça a persones que, per causa d'un trastorn mental, tenen dificultats d'inserció social, d'integració comunitària al seu entorn natural i d'organització del lleure. Té per finalitat, dins d'un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l'ocupació significativa del temps lliure.

Quants usuaris té inscrits?

En l'actualitat hi han 78 usuaris donats d'alta i 30 pendents d'entrar que es troben en llista d'espera.

Quins tallers s'hi fan?

Cada trimestre es canvien les activitats es solen fer de tot tipus, més cognitives amb activitats de memòria, treballs manuals, esportives, Ioga, culturals, informàtica i idiomes.

Els beneficiaris del servei quan s'acosta el temps d canviar les activitats en proposen de noves i ells mateixos s'encarreguen de votar les activitats que volen fer pel trimestre vinent.

Es fan activitats internes, dins l'estructura de Club i activitats fora del Club, fent ús de recursos de la comunitat.

Els tipus d'activitats són molt àmplis: activitats esportives, culturals, artístiques, noves tecnologies, voluntariat, etc.

El club social és un servei especialitzat per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, inclòs a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya.La missió del club social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

Com a objectiu general, el club social pretén promoure un increment de l'autonomia personal i de la socialització, i per tant, incrementar la qualitat de vida.

A part del club social, de quins altres serveis es poden beneficiar les persones amb problema de salut mental si es fan socis de l'associació?

Poden accedir als següents serveis:

Programa de Suport a l'autonomia a la mateixa llar (PSALL). Servei en cartera que realitzem des de la nostra entitat des del 2010 on es fa seguiment personalitzat al domicili de la persona per treballar la seva autonomia.

Programa d'Acompanyament integral a la persona, servei de seguiment personalitzat per les persones que no compleixen els requisits del PSALL

Programa de Pisos amb Suport, servei d'habitatge per persones amb trastorn mental.

Servei d'inserció Laboral per a persones amb trastorn mental sever

Programa Incorpora

 

“Hem vist que els mitjans de comunicació s'han mostrat interessats per la nostra causa"Explica'ns una mica quin és el lema de la vostra associació...

El lema #salutmentalenpositiu pretén canviar la imatge tan negativa que hi ha al voltant de les malalties mentals, que estan molt estigmatitzades i que impedeix que les persones afectades puguin rebre el tractament que necessiten. Necessitàvem canviar la imatge negativa per una més positiva per tal de normalitzar aquestes malalties, que espoguessin equiparar a les malalties físiques, que la gent en pogués parlar amb normalitat, sense vergonya.


Així sou optimistes com nosaltres!

Si


Quin vincle teniu el dia d'avui amb les institucions?

Tenim una bona col·laboració amb les institucions, treballem coordinadament


Us ajuden
 prou?

Si, tot i que queda encara camí per recórrer
Quin paper tenen els mitjans de comunicació en la vostra entitat?

Hem vist que els mitjans de comunicación s'han mostrat interessats en la nostra causa, en el nostre col·lectiu i en les demandes de millores que feiem, així com en la lluita contra l'estigma. Els estem molt agraïts per la sensibilitat que han mostrat.

Realment us ajuden com voldríeu?

En general si, tot i que en alguns casos continuen havent-hi notícies estigmatitzats.

Quina relació hi veus entre la problemàtica de salut mental i la violència?

La mateixa que hi ha amb persones que no tenen una problemàtica de salut mental. És difícil admetre que hi ha persones bones i dolentes.

“Crec que és interessant i necessari

la difusió de notícies positives"


Que és l'estigma en salut mental i quines són les conseqüències socials?

L'estigma és atribuir o generalitzar atributs negatius a un col·lectiu de persones pel simple fet de tenir un distintiu que els fa més fàcilment reconeixibles davant la resta de la població. El col·lectiu de persones amb problemes de trastorn mental ha estat fortament estigmatitzat, la qual cosa els ha perjudicat moltíssim, els ha causat un gran patiment, provocant el seu aïllament i risc d'exclusió social en tots els àmbits de la seva vida.

Quina valoració en fa dels primers anys d'Obertament, l'aliança de lluita contra l'estigma en salut mental?

Ha estat molt positiu, les campanyes que han desenvolupat i donar veu a les mateixes persones afectades com a activistes ha estat fonamental per a l'èxit assolit en la lluita contra l'estigma.


Hem sentit a parlar d'un pla estratègic de salut mental que està vigent, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Ens podries explicar quins objectius es pretenen aconseguir amb aquesta llei?

El Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions determina el model català en l'àmbit de la salut mental i les addiccions. És fruit del treball conjunt realitzat entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en concret pels departaments implicats en les polítiques públiques de salut, d'ensenyament, de serveis socials, de justícia i d'ocupació, i les entitats socials del sector de la salut mental amb l'objectiu de marcar les actuacions prioritàries a impulsar en l'àmbit de la salut mental.

Les actuacions tenen un caràcter transversal, de col·laboració i coordinació entre els diversos agents responsables de les polítiques, amb el lideratge del Departament de la Presidència per permetre avançar cap a una societat més desenvolupada, més inclusiva i que garanteix els drets de totes les persones. Parteix del convenciment que millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn mental i les seves famílies, beneficia també el conjunt de la societat, de la qual tots formem part.

Quins reptes de futur teniu en mans a l'entitat?

Continuar treballant per desenvolupar un model d'atenció comunitària que permeti que les persones afectades i les seves famílies puguin gaudir d'una millor qualitat de vida. Un model d'atenció integral i integrador, flexible i preventiu.

Ens podries dir si li veus futur al nostre portal optimista i per quins motius?

Crec que és interessant i necessari la difusió de notícies positives en un món on l'impacte de les notícies negatives és tan intens.

Resultado de imagen de salut mental ponent

 

L'Ajuntament de Lleida està en un bon moment i cada dia es supera més. Ara, l'equip d'Àngel Ros s'ha posat al cap que des d'ara fins a finals de març una innovadora campanya de sensibilització pel civisme i la convivència en l'oci de nits. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que està en plena forma ha presentat aquesta tarda la iniciativa, inclosa dins del programa Nits Q, i que té com a objectiu reduir el soroll que generen les persones que gaudeixen de l'oci nocturn a la ciutat i evitar l'incivisme. Cal recordar que a Lleida hi hansucceït casos d'incivisme total. Un exemple recent han estat les baralles a diferents locals nocturns i el fet de vetar l'entrada a joves amb Síndrome de Down.
L'alcalde ha destacat la importància de la responsabilitat i el respecte mutu per poder gaudir de l'oci nocturn amb civisme i evitar qualsevol conflicte amb el dret al descans d'altres veïns.

La campanya consisteix en la difusió de dues imatges acompanyades dels missatges: "Disculpeu les molèsties, intentem descansar!" i "Parles o crides? Respecta el descans veïnal". Aquestes imatges gràfiques volen interpelar directament al públic que surt de festa per tal que redueixin el soroll en aquests espais i que la festa i el descans puguin conviure.

La difusió d'aquests materials, que podran veure's en 70 banderoles i tres grans lones a la Zona Alta, anirà acompanyada de l'acció de l'equip de voluntaris Nits Q Lleida, per reforçar el missatge de la campanya. La campanya es centrarà específicament en la Zona Alta, ja que té carrers que concentren un gran nombre de locals d'oci i s'ha detectat que sovint hi ha queixes per soroll.

El disseny de les imatges ha anat a càrrec dels alumnes de l'Escola d'Art Leandre Cristòfol, Marc Sorolla i Raül Vilanova, que van rebre també unes xerrades informatives per part de representants veïnals i dels locals d'oci.

L'acte de presentació també ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde i regidor de Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, del vicepresident de la Diputació de Lleida, Paco Cerdà, del gerent de la Federació d'Hostaleria, Ramon Solsona, de la directora de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol, Marta Pallarès, del president de la Federació d'Associacions de Veïns, Toni Baró, així com de representants de les Associacions de Veïns de Cappont i de la Zona Alta.

El projecte Nits Q Lleida es va posar en marxa l'any 2013 per impulsar totes les accions en locals d'oci de prevenció i reducció de riscos en l'àmbit de la salut. Actualment, hi ha 26 locals de la ciutat que han signat un compromís d'adhesió a la Plataforma Participativa que funciona com a espai de diàleg per detectar possibles problemàtiques entorn de l'oci nocturn i 17 han obtingut el distintiu de qualitat Nits Q.

Segons sembla, l'equip de Ros ho té molt clar el seu objectiu. Amb optimisme segur que hoconseguirà!

El proper 13 de gener a l'hotel Barceló Sants de Barcelona us espera un magnífic esdeveniment que abordarà temes com ara la curació de malaties fins ara denominades "cròniques".

La seva responsable, Cocó Deborah Morales Marh, defensa que malalties com el càncer o l'Alzheimer estan "directament" relacionades amb l'alimentació i el "estil de vida". March és precisament una de les ponents de la jornada, juntament amb altres figures internacionals i amb Josep Pàmies, el pagès conegut per qüestionar l'ús de les vacunes o difondre un suposat tractament de l'ebola a cost 0.

Els metges consideren inacceptable un acte que es promociona amb eslògans com "la veritat sobre el càncer que ningú t'està explicant", presumint que els facultatius amaguen informació als seus pacients sobre una malaltia greu. "El metge és l'únic professional amb formació, coneixements i competència per diagnosticar una malaltia i indicar el seu tractament més adequat", recorden des del Col·legi de Metges en el seu comunicat. 

Alerten així mateix que les "teràpies alternatives" i "pseudociències" poden generar "falses expectatives" entre els pacients amb càncer, fins i tot impedint que rebin el tractament adequat i més eficaç per a la seva malaltia. 

Es preveu que al congrés participin mitja dotzena de ponents, la majoria d'ells estrangers, però amb la presència també de Pàmies o de Txumari Alfaro. 

 

El passat dimecres, 27 de desembre, tingué lloc la signatura del conveni de col·laboració entre l’empresa de formació Igualadina Ceina i el nou espai Køkken, ubicat al passeig de les cabres de la capital de l’Anoia, per tal que en aquest nou i singular entorn s’hi puguin realitzar tots els cursos de formació continuada que, en l’àmbit de la cuina i la sumilleria, té planificats el centre de formació anoienc per a aquest 2018 que acaba de començar. Aquest espai, inaugurat fa molt poc temps i situat al centre de la ciutat, ofereix un munt de possibilitats pensades i construïdes al voltant de la gastronomia i les persones.

Així, suposa una alternativa per a les persones que volen fer celebracions a casa seva i els falta espai, però també ofereix un espai íntim i exclusiu per a reunions d’empreses on es vulgui disposar d’un plus més que no es trobaria a un restaurant convencional.

Equipat com un restaurant, amb una cuina complerta i tots els accessoris necessaris, ofereix l’entorn adequat, també, per realitzar formació de qualitat amb grups reduïts de persones. Precisament, el conveni amb Ceina té aquesta finalitat i, de moment, s’han programat dos cursos de sumilleria i maridatge de vi, i dos més de cuina japonesa.

Els interessats podeu adreçar-vos a Ceina, al telèfon 938050094

Dissabte, 30 Desembre 2017 09:39

Anem a mil!

Ja fa mesos vaig descobrir a través d'internet 'Anem a Mil', una iniciativa ciutadana molt interessant que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país, concretament d'un mínim de 1.000 euros. El salari mínim fins ara estava establert per l'Estat espanyol en 707,60 euros mensuals en 14 pagues, que era del tot insuficient per viure, per a una persona que treballava a jornada completa.
 
Per aquest motiu sembla que el govern central està planificant que aquest salari ascendeixi a la quantitat de 850 euros (a partir de l'any 2020). I això ho trobo insuficient si ho comparem amb la resta de països desenvolupats de la UE, que superen de llarg els 1.000 euros de salari mínim interprofessional (SMI). 
 

Que una persona treballadora estigui en risc de pobresa a dia d'avui a la Unió Europea no és digne ni tampoc es pot tolerar. Per tant, les institucions haurien de reconèixer que alguna cosa no s'ha fet bé perquè la societat cada cop té més desigualtats, precarietat, pobresa...

 
Serà clau que el govern que es formarà a Catalunya posi en marxa les polítiques socials oportunes per conseguir que el creixement econòmic arribi al conjunt de la societat i que iniciatives com 'Anem a mil' siguin aprovades al Parlament.
 
Segons alguns experts, organismes i nombroses institucions la citada proposta ciutadana té possibilitats de viabilitat i de fet, el Parlament de Catalunya ja s'ha pronunciat amb algunes declaracions institucionals en aquest aspecte.
'Anem a mil' té el suport de 109 ajuntaments que representen el 70% de la població de Catalunya i que han aprovat aquesta iniciativa.
 
Per tant ja comença a ser hora d'escoltar aquesta mena de propostes i mirar pels interessos de tota la ciutadania, per fer possible una Renda Garantida de Ciutadania per tothom, és a dir universal (RBU).
 
D'altra banda crec que davant la taxa d'atur que tenim, les institucions haurien de procurar repartir la feina amb una llei de dret al treball. I tothom no em refereixo a un percentatge alt, sinó a tota la població sense excloure'n cap persona, i fent una reducció del 50% de la jornada laboral establerta a 8 hores, és a dir limitar el treball a 20 hores setmanals per cada treballador.
 
La Generalitat de Catalunya, que és una institució moderna, avançada i que a més té competències en aquests temes hauria de fer un estudi a fons sobre els diferents temes que plantejo en aquestes línies ... Estic segur que si anem a mil la societat del futur ho agrairà!

 ADHEREIX-TE A 'ANEM A MIL' !!!

https://anemamil.wordpress.com/

Dimarts, 26 Desembre 2017 18:40

Ser inventor: l'ofici amb més futur

Sembla ser que ser inventor s'està posant de moda als països desenvolupats. La Fàbrica d'Invents porta desenvolupant la seva activitat des de l'any 2013, i compta actualment amb oficines a Burgos i Valladolid, des d'on presten assessorament a empreses i inventors de tot Espanya i de l'estranger.

La seva missió és la de donar servei a la ciutadania, inventors i empreses, que vulguin desenvolupar un nou invent, tant si es tracta del desenvolupament d'un nou producte, una nova aplicació mòbil o un nou projecte electrònic. L'objectiu serà aconseguir que aquest projecte arribi al mercat perquè la resta de persones i empreses puguin interessar-se per ell.

L'equip de La Fàbrica d'Invents està format per diferents professionals, de tal manera, que cobreix les diferents etapes de desenvolupament dels projectes, des de les fases inicials fins a les fases de comercialització. Entre el seu equip compten amb enginyers mecànics, enginyers de disseny industrial, enginyers electrònics, enginyers d'organització industrial, agents de la propietat industrial i comercials. Això els permet fer projectes en diferents camps, des de productes mecànics a productes que requereixen un desenvolupament electrònic, passant pel desenvolupament de noves aplicacions mòbils i pàgines web. Estem davant una gran revolució tecnològica. Si teniu imaginació podeu arribar a ser els inventors dels productes més venuts. 

Per ser inventors o patentar alguna idea podeu visitar la pàgina de La Fàbrica dels invents:

http://lafabricadeinventos.com/

 

El president Carles Puigdemont ha afirmat aquest migdia des de Brussel·les estar “disposat a trobar-se a Brussel·les o en qualsevol altre lloc de la Unió Europea que no sigui l’Estat espanyol amb el president Rajoy” per fer “una reunió sense condicions”, perquè la nova etapa política que comença a partir de les eleccions “ha d’estar presidida per solucions polítiques i no per la repressió penal delirant” dels últims mesos. “Cal una rectificació urgent, el president Rajoy té una oportunitat magnífica de començar a posar-se al costat de les solucions i de deixar de crear més problemes del que ha creat”, ha dit Carles Puigdemont. I ha denunciat: “ho han intentat tot menys la política”. El president ha fet aquest migdia compareixença pública davant dels mitjans de comunicació al Press Club de Brussel·les, acompanyat dels consellers Puig i Ponsatí i de membres de la candidatura de Junts per Catalunya.

Pel president Carles Puigdemont, el resultat del 21D demostra que “la recepta Rajoy ha fracassat”, perquè “han intentat buscar un aval al 155” i, en canvi, “el 155 ha perdut el plebiscit”. “Han pretès trencar la societat catalana buscant fractura social allà on hi havia una discrepància política profunda, han volgut trencar la normalitat democràtica de les nostres institucions seculars” i en canvi, ha dit el president,“l’independentisme ha guanyat en unes eleccions fetes sota les seves regles i garanties” amb més d’un 80 per cent de participació. “No hem parat de superar vots en aquest plebiscit permanent sobre la independència de Catalunya, tenim el mandat de l’1-O que ara té la ratificació del 21-D” i per això, ha insistit Carles Puigdemont, “ens hem guanyat com a mínim el dret a ser escoltats”. “La política no es pot fer sense diàleg”, ha remarcat.

Amb els resultats electorals a la mà el president Puigdemont ha deixat clar que “el govern Rajoy hauria de repatriar tots els policies que hi ha desplegats a Catalunya i retirar els homes de negre que frenen decisions de manera il·legítima en nom d’un govern ocupat”. “Ve el temps de la restitució i de la reparació del dany infligit”, ha insistit.

Finalment, el president ha instat el govern espanyol a respectar el resultat de les eleccions. “La voluntat de la majoria és que retorni el Govern i això s’ha de respectar per una qüestió de compromís democràtic”, ha insistit. I ha reblat: “si el govern espanyol respecta la democràcia, demà mateix puc tornar”.

El diputat del PDeCAT al Congrés per Lleida, Toni Postius, preguntarà al ministre d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la seva decisió de fer retirar el recurs presentat per la Generalitat contra el trasllat a Sixena del conjunt d’obres del Museu de Lleida procedents del monestir d’aquesta localitat aragonesa. Després de la reunió del consell de ministres de divendres passat, Méndez de Vigo va dir que el recurs s’havia presentat sense el seu consentiment i que per aquest motiu n’ordenaria la retirada.

Postius posa l’èmfasi en el fet que Méndez de Vigo hauria de defensar els interessos de la Generalitat pel fet d’haver assumit les funcions de conseller de Cultura per l’aplicació de l’article 155 de la constitució i pregunta per què ha pres la decisió de retirar el recurs. També retreu que en la roda de premsa posterior al consell de ministres argumentés que el recurs no tenia sentit perquè el trasllat ja s’havia fet i que ara les obres estaven “on havien d’estar”. En aquest sentit, considera que com a conseller ha actuat en contra dels interessos de la Generalitat i que com a ministre tampoc no ha mantingut la imparcialitat que seria d’esperar en un conflicte entre dos territoris.

En aquesta nova bateria de preguntes, que se suma a la presentada la setmana passada sobre l’operació de trasllat de les obres i sobre l’actuació policial, Postius pregunta a Méndez de Vigo si retira el recurs per por a que pugués ser estimat i, en conseqüència, les obres haguessin de ser restituïdes al Museu. En aquest sentit insisteix a fer notar que la decisió afavoreix els interessos d’una ordre religiosa amb la que està vinculat el seu germà.

En un altre ordre de coses es demana si el ministeri va informar en el seu día favorablement sobre l’operació de compra-venda de les obres per part de la Generalitat, com apunten algunes fonts. En cas que fos així, es demana quin era el contingut dels informes d’aquella època y pels motius que ara fan sostenir una posició diferent.

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER