EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
SUBSCRIPCIÓ DE PAGAMENT

Per què es considera tant important la sensibilització musical a l’etapa infantil?

El primer llenguatge dels nens és la música i des del naixement es manifesta mitjançant el so. La música és l’expressió més àmplia de l’esperit de l’ésser humà, tan bàsica i necessària per al seu desenvolupament i la seva existència, com ho és el llenguatge. La música es pot començar a tractar de manera conscient ja des de l’embaràs, ja que s’ha demostrat que aporta molts beneficis per als futurs nadons. El fet d’assistir a un programa d’estimulació musical a l’Escola de Música Pons Roselló com és “Música per a bebès” de 0 a 3 anys, tot compartint la música, pares i fills, ajuda a que quan arribin a l’etapa infantil de 3 a 5 anys s’endinsin en el món musical amb un clar avantatge. La música no els hi serà desconeguda i els nens tindran més seguretat emocional i confiança en ells mateixos.

El programa de sensibilització musical de 3 a 5 anys (P3, P4 i P5) que desenvolupem a l’escola, treballa les capacitats auditives, vocals, rítmiques, motrius i cognitives. Ajuda al desenvolupament integral dels nens més petits mitjançant la música. Afavoreix millors resultats en el procés d’aprenentatge en el món educatiu i facilita la seva experiència sensorial i motriu.

La música és un potencial a desenvolupar que tots els nens tenen des de ben petits. Tots els nens son intrínsecament musicals, sempre i quan es desenvolupin les seves capacitats. Això ho fem a l’escola de forma molt vivencial, pràctica, divertida, amena i adient per a cada edat de l’infant, amb objectius a assolir per a cada nivell. Utilitzem el joc com a eina educativa, sempre amb un objectiu pedagògic.

Quina metodologia d’ensenyament musical emprem a l’escola a l’etapa infantil?

A l’etapa infantil treballem la música per mitjà del moviment amb el propi cos. L’objectiu primordial que es vol aconseguir és el desenvolupament tonal i rítmic dels nens mitjançant l’audició, per extreure un major sentit de la música que escolten, interpreten, improvisen o composen. Les classes son molt vivencials i personals, i els nens descobreixen la música fent música, cantant, fent ritmes, llegint una partitura, donant vida a les obres musicals mitjançant la rítmica.

Coneixent les diferents metodologies dels grans pedagogs del segle XX com ara Kadaly, Dalcroze, Willems i Orff, introduïm als nens al món sonor, i treballem la música des de diferents perspectives, amb les quals desenvolupen la seva creativitat musical juntament amb les eines que posem al seu abast a l’escola.

L’etapa infantil és el moment adient per fer la roda d’instruments. Iniciem i posem en contacte al nen amb diferents instruments de manera lúdica i atractiva, per tal de que descobreixi per sí mateix quin és l’instrument que més li agrada i mostri més aptituds amb ell. És molt important escollir bé l’instrument des del principi. Els nens estudien directament sobre l’instrument, potenciant el seu desenvolupament sensorial i motriu, així com l’ensenyament dels principis per a una tècnica natural.

Quins són els beneficis d’estudiar música a l’etapa infantil?

ü  Seguretat: els dóna seguretat emocional i confiança, al sentir-se compresos al compartir cançons i ritmes, i estar immersos en un clima d’ajuda, col·laboració i respecte mutus.

ü  Aprenentatge: l’etapa infantil és l’etapa d’alfabetització dels nens i amb la música es veu més estimulada que mai. Mitjançant la cançó en que les síl·labes són rimades, repetides i acompanyades de la gestualitat pròpia a l’hora de cantar-les, els nens milloren la seva forma de parlar i entendre el significat de cada paraula. D’aquesta manera s’enriqueix el llenguatge de forma més ràpida. No oblidem de que la cançó és un canal on es treballen totes les emocions.

ü  Concentració, memòria i atenció: la música es beneficiosa per als nens en quan a la concentració que requereix i exercita. Millora la capacitat d’aprenentatge. Potencia la memòria, facilita l’atenció i l’aprenentatge d’altres idiomes. La música com a intel·ligència musical estimula altres intel·ligències, com la matemàtica, lingüística, corporal, interpersonal, intrapersonal...

ü  Expressió corporal: la música estimula i molt l’expressió corporal. Emprant noves tècniques i recursos disponibles, s’adapta el moviment corporal als ritmes de diferents obres, contribuint d’aquesta manera la potenciació del control rítmic del cos. Mitjançant la música, els nens poden millorar la coordinació i combinar una sèrie de conductes socials i actitudinals.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en el cervell. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Maylos Pons Roselló

Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical 
Especialista amb els més petits

Seguiu-nos a la pàgina Web, Facebook i Twitter
http://www.musicaponsrosello.com
https://www.facebook.com/musicaponsrosello
https://twitter.com/musicaMPR

Publicat a Opinions Optimistes

 

Es pot estudiar música quan ja no ets un nen?

Aquesta és l’eterna pregunta que es fa molt gent en algun moment de la seva vida. La resposta no pot ser més clara i contundent: la música no té edat ni sexe. Què millor que poder tocar un instrument i gaudir-ne. Quan hom ja és adult pot dedicar tot el temps que vulgui a l’estudi. Si, a més a més, està fent quelcom que li agrada i ha escollit voluntàriament estudiar música, buscarà sempre una estona per tocar el seu instrument, sigui a classe o a casa. L’alumne adult entén la música com una manera de gaudir-ne. És una bona teràpia per millorar l’estat anímic, l’humor, el benestar de la persona, la capacitat d’aprenentatge i la comunicació. Exercita l’oïda i la memòria auditiva, i compensa algunes mancances o conseqüències pròpies del deteriori de l’edat avançada. Diuen que el cervell d’un músic adult envelleix millor, essent el major benefici a llarg termini que podem esperar per una millor qualitat de vida.

Quin és el límit d’edat per aprendre música?

Realment no hi ha límits per aprendre música, ni per tocar un instrument. Sempre s’ha dit que és recomanable començar des de ben petit i iniciar-se a l’estudi musical amb un instrument de veritat als cinc anys (P5). Però quan un és jove o adult, i quan hi ha ganes, sempre que la salut acompanyi, amb esforç, voluntat i constància, l’edat no és una limitació. Realment l’important són les ganes d’aprendre, de viure, sentir i gaudir fent música.

Quan es poden iniciar les classes de música per a joves i adults?

A l’escola les classes de música per a joves i adults, d’una hora a la setmana, en no estar reglades, es poden iniciar en qualsevol moment del curs. En ser individuals, alumne-professor, només cal posar-se d’acord en el dia i l’hora. Depenent dels altres estudis que pugui estar cursant el jove o de la professió de l’adult, o si ja està jubilat, oferim la possibilitat de donar les classes pels matins en un ambient més relaxat i reservat que per les tardes, ja que les instal·lacions són més concorregudes per alumnes en edat escolar. També posem facilitats als alumnes de poder estudiar l’instrument a la mateixa escola, especialment el piano, en el cas de no tenir-ne a casa.

Com ensenyem música sense coneixements previs de llenguatge musical?

A molts adults els frena la il·lusió d’estudiar música i tocar un instrument musical en pensar que necessiten tenir nocions de llenguatge musical. I no és així. A l’escola ensenyem el llenguatge musical directament sobre l’instrument escollit des del primer dia. En la mesura que practiquem amb l’instrument, s’aprèn el llenguatge musical. Cada instrument té la seva particular tècnica d’aprenentatge. Ho fem amb el piano, la guitarra, el violí o la flauta travessera. Amb la pràctica directa de l’instrument, l’alumne pot aprendre a tocar sense necessitat prèvia de coneixements de llenguatge musical o harmonia. Aprèn a tocar i acompanyar melodies. Evidentment si l’alumne jove o adult vol rebre, a més a més, classes de llenguatge musical suplementàries, no hi ha cap inconvenient en fer-les.

Quins són els beneficis d’estudiar música per a joves i adults?

ü  Millora la intel·ligència, les habilitats del llenguatge, la memòria, la conducta i la intel·ligència espaial.

ü  Incideix sobre la plasticitat del cervell, facilita la recuperació de la memòria verbal, la capacitat d’atenció, millora l’estat anímic, les habilitats lectores i d’escriptura, especialment en persones dislèxies.

ü  Afavoreix ser una persona metòdica que cuida els detalls, planifica bé les tasques i té molta capacitat d’atenció.

ü  Potencia l’autoestima en ser la música un mitjà d’expressió molt potent.

ü  Ensenya a vèncer la por escènica, a assumir riscos, i aporta seguretat i autoconfiança.

ü  Si l’alumne o músic forma part d’una orquestra o grup, la música millora la disciplina i la capacitat de treballar en equip.

ü  De forma individual, tocar un instrument provoca la secreció de Dopamina en l’organisme, substància relacionada amb un estat de felicitat. En grup, provoca la secreció d’Oxitocina, substància relacionada amb sentiments de confiança i unió.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en el cervell. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Maylos Pons Roselló

Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical 
Especialista amb els més petits

Seguiu-nos a la pàgina Web, Facebook i Twitter
http://www.musicaponsrosello.com
https://www.facebook.com/musicaponsrosello
https://twitter.com/musicaMPR

Publicat a Opinions Optimistes

El temps a Balaguer

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER