EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Divendres, 26 Gener 2018 15:24

Eva Barta: "Apostarem per un model d’atenció integral,integrador,flexible i preventiu"

Escrit per

Eva Barta és la presidenta de l'Associació Salut Mental de Ponent des de 2013. La seva bona gestió, il·lusió i implicació ha permès avançar cap a un nou model d'atenció a la salut mental en positiu que era impensable, i actualment està apostant per un nou model, que des de fa molts anys volia desenvolupar i que amb l'ajuda de les institucions ha permès entre altres coses ampliar els serveis que proporciona l'entitat.

L'entusiasme, il·lusió i professionalitat de l'Eva Barta ha servit entre altres coses per tenir més recursos en salut mental i es podria dir que l'entitat està en el moment més bo de la seva història, gràcies a les ajudes institucionals que ha rebut l'entitat el darrer any, concretament de la Diputació de Lleida que han permès començar de nou al carrer Henry Dunant.

Que és Salut Mental Ponent?

És una entitat sense ànim de lucre, una associació de familiars i persones afectades de trastorn mental que treballa per la millora de les condicions de vida de les persones afectades i les seves famílies, per la millora de la salut mental de la població, lluita pels seus drets i contra l'estigma, gestiona serveis públics i que actualment està professionalitzada.

Quan es va fundar Salut Mental Ponent?

El 22 de juny de 1993.

Quina missió persegueix l'associació?

La missió que persegueix l'entitat és la de la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen un trastorn mental i la de les seves famílies.

Als estatuts de l'entitat consten les següents finalitats:

Proporcionar informació, orientació i suport a les persones amb malaltia mental i als seus familiars.

Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars. Combatre l'estigma mitjançant la difusió d'informació correcta sobre la malaltia mental i vetllant perquè la informació proporcionada pels mitjans de comunicació sigui també la correcta.

Contribuir a la millora de l'assistència sanitària i social, de l'atenció i informació de les persones afectades i els seus familiars, i a la rehabilitació, integració i reinserció social i laboral de les persones amb malaltia mental.

Promoure la inserció laboral de les persones amb malaltia mental

Promoure la creació dels recursos i serveis adients (Clubs Socials, Centres de Dia i de qualsevol altra classe), que facilitin que les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental puguin accedir amb normalitat a qualsevol àmbit de la societat (formació, laboral, oci, etc).

Contribuir a la normalització de la situació de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars, promoure la coordinació dels serveis en el seu àmbit territorial i de les entitats que intervenen.

Fomentar la investigació de les malalties mentals i el seu tractament.

Des de quan ets presidenta d'aquesta entitat?

Des de maig de 2013.

Quines coses s'han fet i aconseguit d'ençà que vas ser elegida presidenta?

Quan vaig assumir la presidència de Salut Mental Ponent, tenia dos objectius importants, per una banda el més important era treballar per millorar la greu situació de l'atenció a la salut mental, mancada de recursos i molt estigmatitzada, tot i haver un nombre important de persones afectades. Per a dur a terme aquest objectiu ens vàrem proposar per als pròxims quatre anys: incrementar la visibilitat a la societat del nostre col·lectiu, sensibilitzar la població i incidir en les polítiques públiques per tal de possibilitar la millora en l'atenció, incidir en la prevenció i també en l'atenció comunitària a través de l'atenció residencial, llars amb suport i el suport a l'autonomia a la mateixa llar.

Crec que tots aquests objectius s'estan assolint i estem col·laborant positivament amb administracions i entitats en aquesta línia. Destacaria la posada en marxa de la campanya #salutmentalenpositiu, la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental 2016 a Lleida que es va dedicar a la prevenció i també l'atenció que estem realitzant a la pròpia llar de les persones afectades o la posada en marxa de pisos amb suport.

Així i tot, queda molta feina a fer encara però estem esperançats que a poc a poc s'anirà aconseguint. La sensació que tenim és que estem al bon camí.

Per altra banda, pel que fa a l'entitat, ens vàrem proposar la millora de la sostenibilitat econòmica, ja que la crisi ens havia afectat de forma important com a la resta d'entitats del tercer sector i també la millora de les instal·lacions i els equipaments que estaven molt deteriorats i eren una necessitat urgent per poder realitzar una atenció en condicions.

També estem molt contents per haver aconseguit aquest objectiu. Gràcies al suport dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies i dels Serveis Territorials de Salut i a l'ajut de Gestió de Serveis Sanitaris i de la Diputació de Lleida, recentment ens hem traslladat a un nou local situat al carrer Herni Dunant de Lleida, que esperem inaugurar aviat.

Ens podries dir aproximadament i en xifres quants lleidatans pateixen problemes de salut mental?

Un 25% de la població ha patit, pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida del qual es recuperarà. Malauradament, un 1% patirà un trastorn mental sever que l'afectarà de forma important
D'acord amb l'estudi que va realitzar la Coordinadora Salut Mental Catalunya Terres de Lleida i la Universitat de Lleida, a Lleida hi hauria unes 11.000 persones afectades.


Quins serveis i programes teniu actualment adreçats a la població en general?

Orientació i assessorament a la població en general sobre serveis i recursos al territori sobre salut mental , on adreçar-se si tenen algun familiar amb problemàtica de salut mental i a quines prestacions tenen dret.

Sensibilització comunitària envers els trastorns mentals severs

Suport a l'associacionisme a les comarques lleidatanes

Programa de voluntariat

I per les famílies que tenen un familiar amb alguna malaltia mental?

Orientació i atenció social a les famílies.

Servei d'Atenció Psicològica familiar: individual, grups psicoeducatius (grupal) i grups d'ajuda mútua (GAM).

Servei d'atenció a famílies d'infants i joves "El Molinet": és un servei adreçat a les famílies d'infants i adolescents que pateixen un trastorn mental, per donar un suport psicosocial, psicoeducatiu i d'informació, per tal de contenir l'angoixa generada. Així mateix, mitjançant aquest suport es pot capacitar a la família per al seguiment de la malaltia i per a la detecció precoç dels signes i símptomes d'alerta.

“El club social pretén promoure un increment

de l'autonomia personal i de la socialització,

i per tant, incrementar la qualitat de vida”


Quina funció té 'La Brúixola'?

El Club Social s'adreça a persones que, per causa d'un trastorn mental, tenen dificultats d'inserció social, d'integració comunitària al seu entorn natural i d'organització del lleure. Té per finalitat, dins d'un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l'ocupació significativa del temps lliure.

Quants usuaris té inscrits?

En l'actualitat hi han 78 usuaris donats d'alta i 30 pendents d'entrar que es troben en llista d'espera.

Quins tallers s'hi fan?

Cada trimestre es canvien les activitats es solen fer de tot tipus, més cognitives amb activitats de memòria, treballs manuals, esportives, Ioga, culturals, informàtica i idiomes.

Els beneficiaris del servei quan s'acosta el temps d canviar les activitats en proposen de noves i ells mateixos s'encarreguen de votar les activitats que volen fer pel trimestre vinent.

Es fan activitats internes, dins l'estructura de Club i activitats fora del Club, fent ús de recursos de la comunitat.

Els tipus d'activitats són molt àmplis: activitats esportives, culturals, artístiques, noves tecnologies, voluntariat, etc.

El club social és un servei especialitzat per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, inclòs a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya.La missió del club social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

Com a objectiu general, el club social pretén promoure un increment de l'autonomia personal i de la socialització, i per tant, incrementar la qualitat de vida.

A part del club social, de quins altres serveis es poden beneficiar les persones amb problema de salut mental si es fan socis de l'associació?

Poden accedir als següents serveis:

Programa de Suport a l'autonomia a la mateixa llar (PSALL). Servei en cartera que realitzem des de la nostra entitat des del 2010 on es fa seguiment personalitzat al domicili de la persona per treballar la seva autonomia.

Programa d'Acompanyament integral a la persona, servei de seguiment personalitzat per les persones que no compleixen els requisits del PSALL

Programa de Pisos amb Suport, servei d'habitatge per persones amb trastorn mental.

Servei d'inserció Laboral per a persones amb trastorn mental sever

Programa Incorpora

 

“Hem vist que els mitjans de comunicació s'han mostrat interessats per la nostra causa"Explica'ns una mica quin és el lema de la vostra associació...

El lema #salutmentalenpositiu pretén canviar la imatge tan negativa que hi ha al voltant de les malalties mentals, que estan molt estigmatitzades i que impedeix que les persones afectades puguin rebre el tractament que necessiten. Necessitàvem canviar la imatge negativa per una més positiva per tal de normalitzar aquestes malalties, que espoguessin equiparar a les malalties físiques, que la gent en pogués parlar amb normalitat, sense vergonya.


Així sou optimistes com nosaltres!

Si


Quin vincle teniu el dia d'avui amb les institucions?

Tenim una bona col·laboració amb les institucions, treballem coordinadament


Us ajuden
 prou?

Si, tot i que queda encara camí per recórrer
Quin paper tenen els mitjans de comunicació en la vostra entitat?

Hem vist que els mitjans de comunicación s'han mostrat interessats en la nostra causa, en el nostre col·lectiu i en les demandes de millores que feiem, així com en la lluita contra l'estigma. Els estem molt agraïts per la sensibilitat que han mostrat.

Realment us ajuden com voldríeu?

En general si, tot i que en alguns casos continuen havent-hi notícies estigmatitzats.

Quina relació hi veus entre la problemàtica de salut mental i la violència?

La mateixa que hi ha amb persones que no tenen una problemàtica de salut mental. És difícil admetre que hi ha persones bones i dolentes.

“Crec que és interessant i necessari

la difusió de notícies positives"


Que és l'estigma en salut mental i quines són les conseqüències socials?

L'estigma és atribuir o generalitzar atributs negatius a un col·lectiu de persones pel simple fet de tenir un distintiu que els fa més fàcilment reconeixibles davant la resta de la població. El col·lectiu de persones amb problemes de trastorn mental ha estat fortament estigmatitzat, la qual cosa els ha perjudicat moltíssim, els ha causat un gran patiment, provocant el seu aïllament i risc d'exclusió social en tots els àmbits de la seva vida.

Quina valoració en fa dels primers anys d'Obertament, l'aliança de lluita contra l'estigma en salut mental?

Ha estat molt positiu, les campanyes que han desenvolupat i donar veu a les mateixes persones afectades com a activistes ha estat fonamental per a l'èxit assolit en la lluita contra l'estigma.


Hem sentit a parlar d'un pla estratègic de salut mental que està vigent, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Ens podries explicar quins objectius es pretenen aconseguir amb aquesta llei?

El Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions determina el model català en l'àmbit de la salut mental i les addiccions. És fruit del treball conjunt realitzat entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en concret pels departaments implicats en les polítiques públiques de salut, d'ensenyament, de serveis socials, de justícia i d'ocupació, i les entitats socials del sector de la salut mental amb l'objectiu de marcar les actuacions prioritàries a impulsar en l'àmbit de la salut mental.

Les actuacions tenen un caràcter transversal, de col·laboració i coordinació entre els diversos agents responsables de les polítiques, amb el lideratge del Departament de la Presidència per permetre avançar cap a una societat més desenvolupada, més inclusiva i que garanteix els drets de totes les persones. Parteix del convenciment que millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn mental i les seves famílies, beneficia també el conjunt de la societat, de la qual tots formem part.

Quins reptes de futur teniu en mans a l'entitat?

Continuar treballant per desenvolupar un model d'atenció comunitària que permeti que les persones afectades i les seves famílies puguin gaudir d'una millor qualitat de vida. Un model d'atenció integral i integrador, flexible i preventiu.

Ens podries dir si li veus futur al nostre portal optimista i per quins motius?

Crec que és interessant i necessari la difusió de notícies positives en un món on l'impacte de les notícies negatives és tan intens.

Resultado de imagen de salut mental ponent

 

Llegir 1986 vegades Darrera modificació el Dissabte, 27 Gener 2018 11:06
Josep Maria Castells

Tinc 30 anys. Lleidatà d'arrels balaguerines. Sóc persona de solucions, urbanita, entusiasta i amb ambició. La meva passió és el periodisme, la sociologia, la filosofia i les ciències polítiques. Sóc emprenedor i activista sociocultural. M'interessaria poder participar en esdeveniments i mitjans de comunicació.

M'agrada la informàtica, el màrqueting, la política, el personal branding, les relacions públiques i les empreses. Els meus hobbies són tenir cura meves amistats, la ràdio, els restaurants, les tecnologies i la moda.

✅Tinc aspiracions en la meva vida i els meus valors o aptituds principals en el treball són la persistència després de l'objectiu, la capacitat d'automotivar, l'empatia, el treball en equip, entusiasme, creativitat i el #optimisme

✅El meu lema a la vida és OPTIMISME. Sí, sóc optimista. No sembla útil ser qualsevol altra cosa.
Tinc una actitud positiva davant la vida que m'omple de valor al meu i als altres.

✅Compto amb el títol de "Digital Màrqueting i Community Manager". Em considero una persona creativa, sincera, sana, esportista, persistent, ambiciosa, empàtica, perfeccionista i filantròpica.

✅He participat en "Espejo Público" d'Antena3, a Onda Cero a "Nits de ràdio", a la taula rodona de «Els mitjans locals en l'era global» l'any 2016 a Lleida. Finalista VII edició de Premis Lleidatans de la Jove Cambra Internacional.
M'agradaria poder treballar en empreses audiovisuals i de periodisme com ara CCMA, Onda Cero, Grup Godó, CADENA SER, Grup Flaix, RTVE, Atresmedia, Mediaset, Grup Prisa i altres companyies d'humor, com El Terrat i Minoria Absoluta.

✅Em sento molt identificat amb multinacionals com Mediamarkt, Google, Facebook, Samsung, IBM, Amazon i Microsoft.

He estat vinculat en política però m'he adonat que el millor és la diversitat. És a dir: sé recollir la part bona de cada ideologia. He col·laborat amb entitats locals i ONG.

✅Las persones que més admiro són Bill Gates, Andreu Buenafuente, Pedro Sánchez, Sandra Golpe, Matías Prats, Marta Flich, Susanna Griso, Xavi Gabriel, Andreu Buenafuente, Sergi Domene, Marta López, Leo Garriga, Elon Musk i José Luis Cordeiro.
He publicat més de 500 articles en premsa de paper. Tinc 4 recomanacions professionals.


No ho dubti i contacti amb mi via MD o @oficialcastells des de Facebook, Twitter i Instagram. Acredito 4 recomanacions de professionals al meu perfil.
?WhatsApp de treball ➡️ 657.675.525
Estic actiu a Facebook, Twitter, Instagram i WhatsApp.

M' ajudes a fer realitat els meus somnis
Segueix-me @oficialcastells o contacta amb mi ara mateix!

www.elmercadal.cat

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER