EDICIÓ ESPECIAL COVID-19

DIRECTOR: JOSEP MARIA CASTELLS BENABARRE
EL PERIODISME OPTIMISTA DE CATALUNYA ®
Dilluns, 02 Mai 2016 11:32

Càncer de pulmó: diagnòstic precoç

Escrit per Dr. Jordi Roig

Malauradament el càncer de pulmó es una de las causes més importants de mort al nostre país. No solament és un dels tumor més freqüents sinó que també, al tractar-se d´un tumor que  freqüentment passa molt temps “amagat” sense donar símptomes, sovint el seu diagnòstic es fa quan el tumor es troba ja en una fase avançada d´extensió. Aquest fet, el diagnòstic tardà, condiciona que les opcions de tractament siguin ja força limitades. Avui dia tothom sap que la causa de la immensa majoria de casos de càncer de pulmó es la inhalació activa o passiva del fum del tabac. El fumador inhala diversos tipus de “carcinògens”, és a dir , substàncies que indueixen l’aparició de vàries formes de càncer com el de pulmó però també d’altres com de bufeta urinària o esòfag. Així doncs en les persones fumadores és on s’han d’extremar les mesures de diagnòstic precoç. És molt important tenir ben present que en la persona que ha estat fumadora molts anys persisteix un cert risc elevat, si bé progressivament decreixent, de desenvolupar un càncer de pulmó en les dues dècades següents a l abandonament del tabaquisme. Un clar exemple d’aquest fet és el recent i sentit traspàs d’una estimada personalitat mediàtica del nostre país que en el seu moment, força anys abans, havia abandonat el tabaquisme per una cardiopatia isquèmica fent aleshores una generosa campanya antitabac.

Si bé una radiografia de tòrax es un mètode molt simple per detectar imatges anòmales, que poden estar en relació o no a un càncer de pulmó, la realitat es que una radiografia en general només permet detectar una lesió quan aquesta ja ha arribat al voltant dels 10 mm de diàmetre. Actualment l’eina més efectiva de detecció precoç en la població de risc és la TAC toràcica realitzada amb un escàner de baixa radiació que permet detectar lesions de pocs mil·límetres de diàmetre. És importat destacar que quan llegim en un informe de TAC que existeixen al pulmó un o varis nòduls el més freqüent és que aquests siguin en realitat de naturalesa benigna sense estar causats per un càncer de pulmó. Als metges ens entristeix molt el comprovar l’angoixa que a moltes persones sanes els hi causa llegir,sense tenir el coneixement mèdic adequat, expressions tècniques simplement descriptives o fins i tot normals en informes radiològics que es mal interpreten com quelcom maligne. La paraula “nòdul” és el paradigma d’aquest fet . S’utilitza per descriure un petit augment blanquinós de densitat, en comparació a la densitat Standard del pulmó normal airejat, que sovint adopta una forma arrodonida. Si una persona sense formació sanitària òptima introdueix aquesta paraula en qualsevol del buscadors   de internet és probable que passi varis dies sense dormir bé fins que el seu metge li faci una valoració real de quina és la causa més probable del nòdul...

La detecció precoç del càncer de pulmó encara és més important quan el fumador també té algú des següents factors: que existeixi algun antecedent familiar de càncer de pulmó, sobre tot en els cas de que l’hagi patit el pare o mare, o bé quan el fumador té constància de haver diagnosticat d’emfisema, malaltia pulmonar quasi sempre produïda pel tabac.. L’emfisema s’enquadra dins del que coneixem com malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Però això potser serà tema per un altre “opinió”...

 

El temps a Balaguer

 

 

 

 

 

 

Director i fundador:
Josep Maria Castells i Benabarre

@OFICIALCASTELLS

 Resultat d'imatges de TWITTER