Actualitzat 12:21 PM CEST, Aug 19, 2018

La província de Lleida suspèn amb serveis de pisos amb suport

Les llars amb suport són habitatges on viuen tres o quatre persones amb un suport extern eventual. Generalment, són pisos integrats en una comunitat de propietaris que acullen persones amb malaltia mental que gaudeixen d'un bon nivell d'autonomia i que necessiten suport extern en el procés d'inclusió social.

Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat a les necessitats d'assistència de la persona que permeti potenciar l'autonomia personal i social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d'un equip professional que treballa per la seva plena integració a l'entorn comunitari normalitzat. El servei de llar amb suport, constitueix, per tant, un recurs intermedi entre les llars residència i la vida autònoma.

L'accés a la llar amb suport es tramita mitjançant el programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns. L'usuari o usuària participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica que s'estableix en funció de la naturalesa del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar amb suport pot tenir caràcter temporal o permanent. 

La despesa municipal en matèria d’habitatge s’incrementa amb aquest pla un 77% de mitjana anual respecte al període 2008-2015, durant el qual la inversió total del pla va ser de 756 milions d’euros. Segons el comportament d’altres actors públics i privats, la despesa associada a aquest pla pot arribar als 2.973,2 milions d’euros. En tot cas, amb l’aportació de la Generalitat al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, la despesa s’apropa als 2.000 milions d’euros. Una part important d’aquests diners es destinaran a ajudes per pagar el lloguer i a la rehabilitació del parc d’habitatges.

A més, s’accelera el ritme de construcció d’edificis nous per al lloguer social per passar de produir 200 nous habitatges anuals a 1.000. L’objectiu final del pla és construir, al llarg d’aquests deu anys, un total de 8.854 pisos, el 80% dels quals es destinaran al lloguer. Gràcies a la construcció d’aquests habitatges, es preveu que es crearan 29.000 llocs de treball.

Per tal d’atendre les persones més vulnerables, s’aposta per la mediació en cas d’impagament i sancions als grans tenidors si no ofereixen una alternativa d’habitatge i garantia de reallotjament. Un altre col·lectiu que cal cuidar és la gent gran, que es preveu que augmentarà. Caldrà adaptar la ciutat, en general, i l’habitatge, en particular.

Pel que fa a la rehabilitació, a més d’incrementar els ajuts tant per a l’exterior com per a l’interior dels edificis, s’elaborarà un mapa de les condicions dels habitatges.

Una altra de les preocupacions és la diferència d’accés a l’habitatge per barris. Es farà una radiografia de cada districte i s’atendran les necessitats segons les especificitats de cada territori.

Josep Maria Castells

27 anys.Emprenedor. Comunicador. Escriptor. Activista sociocultural. Filàntrop. Futurista. Fundador del portal web 'El Mercadal' , amb més de 8 anys d'experiència en el apassionant món del periodisme. Amb més de 130 artícles publicats a la premsa de Lleida desde 2009, porto anys intensos dedicats a la creació d'artícles d'opinió d'alta creativitat, he col·laborat amb més de 15 mitjans de comunicació de paper i digitals. He col·laborat en una desena de ràdios. També col·laboro en diversos programes de televisió amb els meus tuits.

També és Top30 Influencer a Klout de Lleida i un dels activistes culturals i socials més importants present i actiu a les xarxes socials, on aposto per aportar artícles reflexius que aportin coses positives a la nostra societat. El meu lema a la vida és "els defectes et fan real".

Lloc Web: www.elmercadal.cat