Actualitzat 12:21 PM CEST, Aug 19, 2018

L'Ajuntament de Balaguer fixa l'atenció a les persones com a eix de l'acció de govern pel proper any.

Publicat el

Diumenge, 14 Juliol 2013
L’alcalde de Balaguer, Josep Maria Roigé, va anunciar durant la presentació/col·loqui del segon any de govern que es va fer a la sala d’actes de l’Ajuntament que l’atenció a les persones centrarà l’acció de govern durant el proper any. Segons Roigé, perquè Balaguer sigui una ciutat Q, cal sobretot que els seus ciutadans visquin amb dignitat”. Per segon any consecutiu, l’equip de govern va convocar els ciutadans per explicar-los el funcionament de l’ajuntament, des de l’estat dels comptes fins als projectes en marxa i executats, i per donar-los l’oportunitat de preguntar, resoldre dubtes i fer suggeriments sobre les actuacions a fer de cara al que resta de mandat. Segons l’alcalde, la prioritat de l’equip de govern és que els ciutadans de Balaguer que més pateixen la crisi econòmica i social pugin ser atesos. Pel que fa a les xifres, l’alcalde va recalcar, que malgrat la caiguda dels ingressos, el deute global net de l’Ajuntament s’ha reduït respecte al juny de 2011 en 2,9 milions d’euros. Així mateix, va reconèixer que el crèdit per pagar proveïdors (8,2 milions d’euros), tot i incrementar el deute bancari, ha permès escurçar el termini de pagament de factures de 9 mesos a 30 dies o menys i disposar d’un romanent de tresoreria de 6,7 milions d’euros (que ajustat és de 3,1 milions), una xifra que els darrers anys havia estat negativa. Malgrat tot, va admetre que les despeses segueixen sent més grans que els ingressos, la qual cosa impedeix confeccionar el pressupost de 2013. Per intentar-ho quadrar, s’ha fet com qualsevol economia familiar, reduir despeses. Amb tot, a l’ajuntament se li han incrementat els impostos i taxes, i les amortitzacions i crèdits a pagar cada cop són més elevats. Tampoc s’ha retallat –va dir- en serveis, per la qual cosa només queda qüestionar-se l’estructura actual de la plantilla de l’Ajuntament. Respecte a aquesta última qüestió, va reiterar que la reestructuració, tot i que l’auditoria laboral indica que l’ajuntament té un excés de personal i que s’ha de millorar l’organigrama, no passa per acomiadar personal. Per aquest motiu, va recordar que s’ha demanat als treballadors un esforç per reduir la massa salarial, una reducció progressiva, que, a més permetrà equiparà el sou d’aquelles persones que fan la mateixa feina i que ara no cobren el mateix. L’alcalde i els regidors de govern van aprofitar també per fer un repàs a les actuacions dutes a terme des de cada una de les seves àrees. Entre altres projectes executats, cal destacar la consolidació del viver d’empreses i Lapallavacara (amb més de 27.000 usuaris durant el primer any de funcionament), més places de pàrquing públic, l’ampliació del cementiri, la cessió de sòl per al nou hospital sociosanitari, l’impuls de polítiques socials pròpies, l’ampliació del programa de salut infantil Thao, l’adjudicació del pisos socials, el foment de les polítiques de formació i inserció laboral, la promoció de l’esport de base o l’augment de l’oferta d’activitats culturals i per al jovent. Més enllà de la participació en aquest acte públic, l’alcalde va demanar la col·laboració ciutadana per fer de Balaguer una ciutat Q.

Especificacions

  • Escrit per: Josep Maria Castells

Share this product